Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk!


Uw contactgegevens worden door Kindergrime Ragna (Esdoornstraat 9, 8000 Brugge) verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw boeking, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.  Kindergrime Ragna verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend voor klanten- en orderbeheer (o.a. planning, klantenadministratie, facturatie en het opvolgen van de solvabiliteit). Kindergrime Ragna gebruikt deze gegevens niet voor marketing doeleinden. Er wordt dan ook geen nieuwsbrief rondgestuurd.


Deze gegevens worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding).


Dit bewaren gebeurt op een veilige manier :

  • Er wordt gezorgd voor technische veiligheid (paswoord, antivirus, firewall).
  • De gegevens worden met geen enkel bedrijf en geen enkele natuurlijke persoon gedeeld. De boekhouder van Kindergrime Ragna krijgt van privépersonen enkel de naam, de geboekte diensten en de betaalde bedragen te zien. Bij boeking door bedrijven met een ondernemingsnummer, wordt eveneens het ondernemingsnummer aan de boekhouder doorgegeven (voor de BTW-listing).


Mits uw toestemming kan Kindergrime Ragna foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden (o.a. op de website, in het online fotoboek en op de Facebookpagina van Kindergrime Ragna). 


Voor het nemen en verwerken van foto’s van klanten (bij kindergrime, facepaint, bellypaint en bodypaint) wordt steeds toestemming gevraagd aan de geportretteerde of aan de begeleidende volwassene (indien de geportretteerde jonger is dan 12 jaar). Dit gebeurt om praktische redenen voor facepaint en kindergrime meestal mondeling, tenzij bij specifieke opdrachten voor promotie-redenen (bijvoorbeeld voor het ontwerp van een nieuwe flyer). Uiteraard kan u te allen tijde vragen om een beeld van uzelf of een van uw kinderen te wissen en/of niet meer te gebruiken op de website of op sociale media.


Uw rechten

U kan te allen tijde vragen om de opgeslagen gegevens te wissen, te wijzigen of niet te gebruiken voor marketing. U ontvangt dan een bevestiging zodra dit in orde is.

Indien dit niet naar wens zou gebeuren, heeft u uiteraard het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie.